Sada pro použití v letadlech - BABY-SAFE 5Z2 / 3 i-SIZE / iSENSE

PŘIPRAVENO K ODLETU

K dispozici pro tyto produkty:

BABY-SAFE 5Z, BABY-SAFE 3 i-SIZE, BABY-SAFE iSENSE

Když je čas vzlétnout s dítětem do oblak, co může být lepšího než použít v letadle sedačku, kterou máte osvědčenou v autě? Díky sadě pro použití v letadlech můžete sedačku BABY-SAFE 5Z / BABY-SAFE 3 i-SIZE / BABY-SAFE iSENSE nainstalovat na palubě letadla pomocí bezpečnostního pásu. Sada obsahuje klip pro zkrácení délky bezpečnostního pásu a zajištění správné instalace. Bezpečí a pohodlí vašeho dítěte v letadle se tak vznesou na úplně novou úroveň.

Při správné a bezpečné instalaci leží spona bezpečnostního pásu pohodlně mezi směrovacími vodítky pásu a nedotýká se stran sedačky BABY-SAFE 5Z / BABY-SAFE 3 i-SIZE / BABY-SAFE iSENSE.

Pokud se bezpečnostní pás v letadle dotýká stran sedačky BABY-SAFE 5Z / BABY-SAFE 3 i-SIZE / BABY-SAFE iSENSE, je třeba použít sadu pro použití v letadlech, s jejíž pomocí se zkrátí délka bezpečnostního pásu a zajistí se, aby spona pásu byla ve správné poloze.

(kompletní instrukce naleznete v uživatelské příručce)