Politika ochrany osobních údajů v Britax Römer

Britax Excelsior Limited („my“, „náš“, „námi“) plně chrání a respektuje vaše soukromí.

Tato politika (spolu s podmínkami používání a všemi dalšími dokumenty, které se k nim vztahují) stanoví pravidla, podle kterých budou zpracovány všechny osobní údaje, které od vás vyžádáme nebo které nám poskytnete. Pozorně si přečtěte následující informace, které vám pomohou pochopit náš přístup a postupy týkající se vašich osobních údajů a zacházení s nimi. Navštívením www.britax-roemer.cz souhlasíte s postupy uvedenými v této politice.

Pro účely Zákona o ochraně osobních údajů („Zákon“) 1998 je správcem údajů Britax Excelsior Limited, Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL. Registrovaný v Anglii a Walesu, č. 00294545.

Informace, které od vás můžeme požadovat

Můžeme od vás požadovat a zpracovávat následující údaje o vás:

Informace, které nám předáte.
Informace o sobě nám můžete předat prostřednictvím vyplněného formuláře na našich webových stránkách www.britax.cz („naše stránky“ nebo „naše webové stránky“) nebo prostřednictvím telefonické, e-mailové a jiné komunikace. Mohou to být informace o tom, jaký produkt hledáte, o objednávkách, které podáváte pomocí našich stránek, o účasti v soutěži, akci nebo dotazníku nebo nahlášení problému s našimi stránkami. Informace, které nám předáváte, mohou obsahovat jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, finanční informace a informace o kreditní kartě, osobní popis a fotografie.

Informace, které o vás shromažďujeme.
Během každé vaší návštěvy našich webových stránek můžeme automaticky ukládat následující informace:

- Technické údaje včetně protokolu IP použitého k připojení vašeho počítače k internetu, vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze pluginů, operační systém a platforma; a

- Informace o vaší návštěvě včetně: clickstreamu jednotné adresy zdroje (URL) na, po a z našich stránek (včetně data a hodiny); produktů, které jste prohlíželi nebo hledali; doby odezvy stránky, chyb stažení, délky návštěvy jednotlivých stránek, informací o interakci na stránkách (rolování, klikání ), způsobů opouštění webových stránek a také telefonního čísla, z něhož jste kontaktovali náš zákaznický servis.

Informace, které získáváme z jiných zdrojů.
Informace o vás můžeme také získat ve chvíli, kdy používáte jakékoliv jiné námi provozované stránky nebo služby, které poskytujeme. V tom případě vás budeme informovat o shromážděných informacích, které budeme interně šířit a propojovat s informacemi, které jsme shromáždili prostřednictvím těchto stránek. Úzce spolupracujeme také s třetími stranami (včetně např. obchodních partnerů, subdodavatelů technických, finančních a dodavatelských služeb, reklamních sítí, dodavatelů analytických a informačních služeb a také kreditních agentur) a můžeme od nich obdržet informace o vás.

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Cookies nám pomáhají zajistit pro vás ten nejlepší zážitek při prohlížení našich stránek a stále je vylepšovat. Detailní informace o souborech cookies, které používáme, a jejich účelech najdete v našíPolitice cookies

UPoužívání informací

Informace, které jsme o vás shromáždili, používáme následujícími způsoby:

Informace, které nám předáte.
Tyto informace používáme pro:

- plnění závazků, které nám vzniknou v důsledku uzavření s vámi jakékoliv smlouvy a poskytování informací, produktů a služeb, které po nás požadujete;

- poskytování informací o dalších produktech a službách, jež nabízíme a jež jsou podobné těm, které jste již objednali nebo poptávali;

- poskytování nebo schválení poskytnutí třetími stranami informací o zboží nebo službách, o které můžete mít zájem. Jste-li stávajícím zákazníkem, budeme vás kontaktovat pouze elektronicky (e-mail nebo SMS) s informacemi o produktech a službách podobných těm, které již dříve byly předmětem prodeje nebo poptávky.Jste-li novým zákazníkem a povolili jsme vybraným třetím stranám používat informace o vás, budeme (nebo bude třetí strana) vás kontaktovat elektronicky pouze v případě, že s tím souhlasíte. Nechcete-li, abychom používali vaše údaje výše zmíněným způsobem nebo je předávali třetím stranám pro marketingové účely, zaškrtněte odpovídající políčko ve formuláři s vašimi osobními údaji;

- možnost upozornit vás na změny v našich službách;

- zajištění co nejefektivnější prezentace obsahu našich webových stránek pro vás i váš počítač.

Informace, které o vás shromažďujeme.
Tyto informace používáme:

- pro správu našich webových stránek a pro interní operace včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a účelů průzkumu;

- pro vyvíjení našich stránek za účelem zajistit co nejefektivnější prezentaci jejich obsahu pro vás i váš počítač;

- pro to, abychom vám umožnili používat interaktivní funkce našich služeb, pokud s tím souhlasíte;

- pro bezpečnost našich webových stránek;

- pro zjištění a pochopení efektivity reklam pro vás a ostatní uživatele za účelem zobrazit pro vás relevantní reklamy;

- pro doporučování vám i ostatním uživatelům našich webových stránek produktů a služeb, o které vy nebo oni mohou mít zájem.

Informace, které získáváme z jiných zdrojů.
Můžeme kombinovat tyto informace s informacemi, které nám poskytnete nebo které o vás shromáždíme. Tyto informace spolu s informacemi, které o vás shromáždíme, můžeme použít pro výše specifikované účely (v závislosti na druhu informací, které obdržíme).

Zpřístupnění vašich informací

Můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje kterémukoliv členu naší skupiny, včetně nás, našich dceřiných společností, celé naší holdingové společnosti a jejích dceřiných společností dle odstavce 1159 UK Companies Act 2006.

Můžeme sdílet vaše informace s vybranými třetími stranami, jako jsou:

- Obchodní partneři, dodavatelé a subdodavatelé pro plnění jakékoliv smlouvy, kterou uzavřeme s nimi nebo s vámi.

- Inzerenti a reklamní agentury, které tyto údaje vyžadují pro výběr a zobrazení vhodných reklam pro vás a ostatní uživatele. Nezpřístupňujeme informace o identifikovatelných jednotlivcích našim inzerentům, ale můžeme jim poskytnout informace o našich uživatelích (např. informaci o tom, že 500 mužů do 30 let kliklo na jejich reklamu v jistý den). Tyto souhrnné informace můžeme také použít pro to, abychom pomohli našim inzerentům oslovit cílovou skupinu (např. ženy z dané oblasti). Můžeme použít osobní údaje, které jsme od vás získali, k realizaci požadavků našich inzerentů týkajících se zobrazení jejich reklam určitým cílovým skupinám.

- Analytici a dodavatelé vyhledávacích služeb, kteří nám pomáhají ve vývoji a optimalizaci našich stránek.

Můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje třetím stranám:

- V případě nákupu nebo prodeje jakékoliv firmy nebo majetku, kdy bude nutné zpřístupnit vaše osobní údaje příslušnému prodejci nebo kupujícímu příslušné firmy nebo majetku.

- V případě, že kterýkoliv člen naší skupiny (specifikováno výše) nebo všechna jeho aktiva byla přejata třetí stranou. V tomto případě budou osobní údaje, se kterými nakládal, jedním z přenesených aktiv.

V případě, že máme povinnost zpřístupnit vaše osobní údaje vzhledem k právním záležitostem nebo vzhledem k našim podmínkám používání nebo jiným dohodám, nebo za účelem ochrany práv, majetku a bezpečnosti kteréhokoliv člena naší skupiny (specifikováno výše), zákazníka nebo dalších subjektů. Toto zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany proti podvodům.

Kde uchováváme vaše osobní údaje

Informace, které od vás obdržíme, mohou být předány a uchovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Mohou být také zpracovávány našimi pracovníky nebo pracovníky našich dodavatelů v zemích mimo EHP. Tito pracovníci se mohou mimo jiné podílet na zpracování vašich objednávek, platebních podmínek a dodavatelských služeb. Poskytnutím vašich osobních údajů souhlasíte s tímto přenosem, uchováním a zpracováním. Přijmeme všechna nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů dle této politiky ochrany osobních údajů.

Bohužel, přenos informací prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Přestože uděláme vše pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme vám zaručit ochranu dat přenášených na naše webové stránky, každý přenos provádíte na vlastní riziko. Jakmile od vás informace obdržíme, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky pro zamezení neoprávněnému přístupu.

Vaše práva

Máte právo nás požádat o nezpřístupňování vašich informací pro marketingové účely. Obvykle vás budeme informovat (před vyžádáním vašich informací) o záměru použít vaše údaje pro marketingové účely nebo o záměru zpřístupnit vaše údaje třetím stranám pro tyto účely. Zaškrtnutím příslušných políček ve formulářích, které používáme pro shromažďování vašich údajů, můžete uplatnit své právo zamezit takovému zpracování. Toto právo můžete také kdykoliv uplatnit prostřednictvím kontaktu na Britax Excelsior Limited, 3000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey, KT16 0RS.

Naše webové stránky mohou občas obsahovat odkazy z a na stránky našich partnerských sítí, inzerentů nebo poboček. Použijete-li tyto odkazy, mějte na vědomí, že tyto stránky mají vlastní politiky ochrany osobních údajů a naše společnost nenese žádnou odpovědnost za tyto politiky. Než poskytnete těmto stránkám jakékoliv osobní údaje, seznamte se s těmito politikami.

Zákon vám dává právo přístupu k uchovávaným informacím o vás. Vaše právo přístupu k těmto informacím můžete uplatnit dle zákona. Jakýkoliv přístup může ze zákona podléhat zpoplatnění za účelem pokrýt naše náklady na poskytnutí detailních informací, které o vás uchováváme.

Změny v naší politice ochrany osobních údajů

Jakékoliv změny, které budeme v budoucnu provádět v naší politice ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce. Pro informace o změnách v naší politice ochrany osobních údajů pravidelně navštěvujte tuto stránku.

Kontakt

Uvítáme všechny dotazy, komentáře a požadavky týkající se této politiky, které zašlete na hello@britax-roemer.com

Externí webové stránky

Neneseme odpovědnost za externí webové stránky. V současné době je náš internetový obchod provozován třetí stranou prostřednictvím externích webových stránek.

Google Analytics

Tyto stránky používají Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používají „cookies“, čili textové soubory ukládané ve vašem počítači pro analýzu toho, jakým způsobem uživatelé používají stránky. Informace o vašem způsobu používání webových stránek, které soubory cookies generují (včetně vaší IP adresy), jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP adresy Google anonymizuje poslední oktet IP adresy v případě členských zemí Evropské unie a také ostatních členů Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Ve výjimečných případech je celá IP adresa odeslána a zkrácena společností Google v USA. Google použije tyto informace jménem poskytovatele webových stránek pro vyhodnocení vašeho způsobu používání webových stránek, přípravu zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory stránek a poskytování dalších služeb spojených s aktivitami na webových stránkách a používáním internetu pro poskytovatele webových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, kterými disponuje. Můžete zamítnout používání cookies pomocí příslušných nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že v tomto případě může být funkcionalita těchto stránek omezena. Navíc můžete zabránit společnosti Google shromažďovat a používat data (cookies a IP adresu) stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Detailní informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů najdete na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html