Bezpečnostní oznámení

Bezpečnostní oznámení

Výměna ramenních vycpávek u Britax Römer MAX-FIX

V rámci aktuálního testu dětských sedaček organizace Stiftung Warentest a německého automobilového klubu ADAC bylo testováno 16 různých dětských autosedaček. V tomto testu dosáhla sedačka Britax Römer MAX-FIX (skupina 0+/1; od narození do 18 kg) „dobré“ výsledky v bezpečnosti a manipulaci/ ergonomii, její hodnota však byla snížena a získala tak celkové hodnocení „nedostatečná“, protože byly nalezeny škodlivé látky, které by mohly být nebezpečné.

Hodnocení známkou „nedostatečná“ (5,5) bylo způsobeno zvýšeným zatížením patrně škodlivých substancí (PAK), které byly nalezeny v ramenních vycpávkách MAX-FIX. Tyto chemikálie PAK jsou vedlejšími produkty, které vznikají při procesech výroby plastů a různé oficiální orgány je označují jako potencionálně škodlivé. Ještě jednou bychom zde však rádi zdůraznili, že sedačka MAX-FIX byla dle zákonných požadavků (např. dle prohlášení o shodě REACh) schválena a tyto substance nejsou zakázány v žádných zákonných požadavcích. Stiftung Warentest testuje nad rámec zákonných požadavků a aktualizuje svůj testovací protokol průběžně.

Náš interní testovací protokol obsahuje více než 144 různých chemikálií a vychází ze směrnic EU, aktuálně zveřejněných a platných norem, zkušeností z trhu a doporučení testovacích laboratoří. Náš interní testovací protokol průběžně aktualizujeme a stále kontrolujeme různé zdroje abychom zajistili, že budou splněny všechny zákonné požadavky. Proto zajistíme, aby také byly substance PAK zjištěné organizací Stiftung Warentest okamžitě odstraněny.

Přirozeně bereme výsledky tohoto respektovaného, nezávislého testovacího institutu – stejně jako vy - velmi vážně. Proto jsme neprodleně spustili proces a vyvinuli ramenní vycpávky, které jsou kompletně bez škodlivin a neobsahují organizací Stiftung Warentest zdůrazněné, potencionálně nebezpečné substance. Nové ramenní vycpávky byly nyní znova schváleny společně s MAX-FIX. Dále byly ramenní vycpávky prozkoumány na chemikálie – včetně uvedených chemikálií PAK – a nebyly u nich zjištěny škodliviny. Kompletně nová ramenní vycpávka je díky novému tvaru lehce rozpoznatelná.

Nyní budeme ramenní vycpávky měnit u všech produktů MAX-FIX na našem skladu, a také u všech sedaček, které jsou v zásobách našich obchodníků. Nadto bychom vám, pokud jste si již MAX-FIX zakoupili, rádi nabídli bezplatnou výměnu ramenních vycpávek tak, abyste i nadále měli dobrý pocit při používání produktu a byla opět vytvořena vaše naprostá důvěra v tento výrobek.

Abychom to pro vás co nejvíce usnadnili, nabízíme vám dvě alternativy k odběru bezplatných náhradních ramenních vycpávek: prostřednictvím příslušného obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo prostřednictvím našeho zákaznického servisu Britax Römer.

Kontaktní údaje našeho zákaznického servisu v Německu jsou:

Společně s náhradními ramenními vycpávkami obdržíte také návod, který vám při jednoduché výměně ramenních vycpávek pomůže. Kromě toho jsme vytvořili krátké video, které by vám přitom také mělo pomoci. Video můžete vyvolat přes následující odkaz:

Na následujícím odkazu si ještě jednou můžete stáhnout návod na výměnu:

MAX-FIX výměna ramenních vycpávek (PDF)

Pokud jste si MAX-FIX zakoupili teprve nedávno a nejste si jisti, zda je sedačka již vybavena novými ramenními vycpávkami, můžete si to jednoduše ověřit pomocí následujících obrázků:

starý enních vycpávek nový enních vycpávek

Kromě toho bychom rádi zdůraznili, že organizace Stiftung Warentest ohodnotila MAX-FIX z hlediska bezpečnosti a manipulace/ergonomie jako “dobrý”. Tato dětská sedačka byla nadto i ve Švédsku oceněna v testu PLUS Test – to je test, který má dokonce výraznější impulzy a vyšší požadavky než test Stiftung Warentest/ADAC. Doposud PLUS Test úspěšně absolvovalo pouze devět sedaček - MAX-FIX byla jednou z nich.

Můžete si být proto jisti, že vaše dítě cestuje v MAX-FIX bezpečně a dobře chráněno.