Bezpečnostní oznámení

Bezpečnostní oznámení

Konečné vyjádření

Nyní již máme k dispozici jejich písemné stanovisko a na základě jejich odpovědi a výstupů našich nezávislých testů musíme při vší úctě k jejich odborných kvalitám zopakovat, že nesouhlasíme se způsobem provedení vizuálního testu ani s tím, jaká váha byla tomuto testu přisouzena v celkovém hodnocení bezpečnosti sedačky. Znepokojeným rodičům bychom chtěli poskytnout vysvětlení prostřednictvím tohoto videa:

 

 

červenec 2014, Konečné vyjádření

Nyní již máme k dispozici jejich písemné stanovisko a na základě jejich odpovědi a výstupů našich nezávislých testů musíme při vší úctě k jejich odborných kvalitám zopakovat, že nesouhlasíme se způsobem provedení vizuálního testu ani s tím, jaká váha byla tomuto testu přisouzena v celkovém hodnocení bezpečnosti sedačky. Znepokojeným rodičům bychom chtěli poskytnout vysvětlení prostřednictvím tohoto videa:


červen 2014

Po rozsáhlých testech provedených po zveřejnění výsledků testu organizace Stiftung Warentest dne 22. května s přiřazenou známkou „dostatečně“ pro autosedačku Britax Römer DUALFIX (4,5) můžeme nyní potvrdit, že s tímto ohodnocením naprosto nesouhlasíme. Na základě objektivní analýzy se hodnocení a známka jeví jako nepodložené.

S ohledem na informace uvedené v publikaci se domníváme, že počet bodů vycházel ze známky „nedostatečně“ za způsob vedení bezpečnostního pásu, byl určen na základě vizuálního testu, a proto ovlivnil známku za konstrukci autosedačky. 

Náš nesouhlas je podložen mnoha objektivními testy, například:

  • Zákonnými testy za účelem schválení autosedačky:  Tyto testy jsou prováděny s nejmenší figurínou pro nárazové testy (P0), která se používá jako ekvivalent novorozence v TESTECH podle Směrnice ECE R44 04.
  • Dynamických testů, simulujících přítomnost dítěte v naší autosedačce uvnitř vozidla během čelních a bočních nárazů, provedených společností ADAC v Landsbergu v prosinci 2013 s využitím jejich testovacího protokolu
  • Bezpočtu dalších čelních nárazových testů, například simulací ADAC s použitím alternativní figuríny novorozence pro nárazové testy - typ Q0. Tato figurína je vybavená větším množstvím senzorů k měření síly nárazu než typ P0, není však součástí protokolu testů organizace Stiftung Warentest ani není v jejím hodnocení používána. Tuto nejmodernější figurínu jsme používali pro kompletní posouzení kritiky týkající se délky bezpečnostních popruhů pro novorozence.
  • Dalších statických testů podle Směrnice ECE 44 04, dodatku 7 (který platí od února 2014) s použitím figuríny novorozence P0. Tento test simuluje vytlačení/potenciální vystřelení novorozence v případě převrácení vozidla na střechu. Autosedačka DUALFIX tímto objektivním testem úspěšně prošla, proto nemůžeme přijmout ani pochopit tvrzení uvedené v testu Stiftung Warentest (vycházející ze vizuálního vyhodnocení a nikoli z výsledků objektivních testů či údajů), že by mohla mít autosedačka DUALFIX nějaké potíže s délkou popruhů či jejich uvolňováním. 

Na základě těchto objektivních zjištění získaných ve výše uvedených testech, které jsme bezpočtukrát úspěšně absolvovali, nenacházíme žádné potíže, výsledky testů ani fakta, které by odůvodňovaly známku 4,5 pro konstrukci autosedačky a celkovou známku 4,5 za bezpečnost („dostatečně“).

Odborníky z organizace Stiftung Warentest jsme pozvali na urgentní schůzku s diskuzí nad výsledky a údaji z objektivních testů.